top of page

EN | This project was created together with my grandfather. We would like to collect as many different old photos from the Moravský Krumlov region as possible. If you have any interesting photos, please contact us either on +420 736 19 39 19 or write to grandsonarchive@gmail.com.

DE | Dieses Projekt entstand zusammen mit meinem Großvater. Wir möchten möglichst viele verschiedene alte Fotos aus der Region Moravský Krumlov sammeln. Wenn Sie interessante Fotos haben, kontaktieren Sie uns bitte unter +420 736 19 39 19 oder schreiben Sie an grandsonarchive@gmail.com.

CZ | Tento projekt vznikl společně s mým dědečkem. Chtěli bychom nashromáždit, co nejvíce různých starých fotografií z regionu Moravský Krumlov. Jestli máte nějaké zajímavé fotografie, tak nás kontaktujte buď na čísle +420 736 19 39 19, nebo pište na grandsonarchive@gmail.com

bottom of page